2. noiembrie, 2011acte Nici un comentariu

Ajutorul de inmormantare se acorda pentru persoane decedate, care au fost pensionare, sau unui membru din familie, care a avut in intretinere, pana la data decesului, pe titularul pensionar. Ajutorul de inmormantare se acorda unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuieli ocazionate de deces.

Pentru a obtine ajutor de inmormantare aveti nevoie de  urmatoarele acte :

 1. Certificat de deces (original si copie)
 2. Buletinul de identitate sau Cartea de Identitate a solicitantului (original si copie);
 3. Talonul de pensie al persoanei decedate;
 4. Factura fiscala din care reies cheltuielile facute la inmormantare (factura pentru sicriu);
 5. Formular tip pentru ajutorul de inmormantare.

In cazul în care decedatul era pensionar, iar solicitantul are calitatea de:

a. SOT (SOTIE)

 • cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale;
 • cupon de  pensie decedat;
 • certificat de deces (original + copie);
 • acte din care sa rezulte cheltuielile de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie);
 • certificat de casatorie (original + copie).

b. FIU (FIICA)

 • cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale;
 • cupon pensie decedat;
 • certificat de deces (original + copie);
 • acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie);
 • certificatul de nastere (original + copie);
 • certificatul de cssstorie (original + copie) – in cazul in care fiul (fiica) este casatorit/a

c. MOSTENITOR, TUTORE, CURATOR

 • cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale;
 • cupon pensie decedat;
 • certificat de deces (original + copie);
 • acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie);
 • actul care atestă calitatea de mostenitor, tutore, curator (original + copie).

d. NEPOT (NEPOATA)

 • cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale;
 • cupon pensie decedat;
 • certificat de deces (original + copie);
 • acte din care sa rezulte cheltuielile de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie);

in cazul in care solicitantul nu are acte din care sa rezulte cheltuielile de deces, ajutorul de deces se poate achita persoanei indreptatite pe baza unei declaratii pe proprie raspundere ca a suportat cheltuielile ocazionate de inmormantare.
In cuprinsul declaratiei se va mentiona in mod expres, faptul că, persoana a luat cunostinta de prevederile art. 292 Cod Penal, respectiv: “declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.145, in vederea producerii unor consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.”

2. In cazul in care decedatul era membru de familie (sot/sotie, parinte, bunic/a, fiu/fiica), care nu a avut un drept propriu de asigurari sociale, si s-a aflat in intretinerea solicitantului pensionar care are calitatea de:

a. SOT (SOTIE)

 • cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale;
 • cupon pensie solicitant;
 • certificat de deces (original + copie);
 • acte din care sa rezulte cheltuielile de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie);
 • certificatul de casatorie (original + copie);
 • declaratie notariala din care sa rezulte ca solicitantul l-a intretinut pe decedat si a suportat cheltuielile de inmormantare;
 • certificat eliberat de Administratia Financiara, din care sa rezulte ca decedatul nu a avut venit.

b.FIU (FIICA) sau NEPOT (NEPOATA)

 • cerere   tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale;
 • cupon pensie solicitant;
 • certificat de deces (original + copie);
 • acte din care sa rezulte cheltuielile de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie);
 • certificatul de nastere (original + copie);
 • acte doveditoare pentru stabilirea gradului de rudenie (original + copie);
 • declaratie notariala din care sa rezulte ca solicitantul l-a intretinut pe decedat si a suportat cheltuielile de inmormantare;
 • certificat eliberat de Administratia Financiara, din care sa rezulte ca decedatul nu a avut venit.

c. PARINTE

 • cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale;
 • cupon pensie solicitant;
 • certificat de deces (original + copie);
 • acte din care sa rezulte cheltuielile de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie);
 • certificatul de nastere al decedatului (original + copie);
 • certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap (original + copie);
 • adeverinta de la scoala in cazul in care decedatul isi continua studiile si avea peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani.

Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul prevazut pentru asigurati.

“Noi incercam sa facem despartirea de cei dragi suportabila !”

ATROPOS ONESTI
 • consultanta permanenta pentru obtinerea actelor (certificat de deces, adeverinta de inhumare);
 • constatarea medicala a decesului;
 • servicii de igienizare;
 • servicii de cosmetizare si toaletare decedat;
 • servicii de imbalsamare;
 • sicrie de brad, stejar, fag;
 • aranjamente florale, coroane, jerbe;
 • transport funerar intern si international;
 • practica cimiteriala;
 • monumente si accesorii funerare;
 • organizarea ritualului de inmormantare.